top of page
Shop_Header.JPG

ANNULERINGSVOORWAARDE DONATIES

BEKIJK ONZE ANNULERINGSVOORWAARDE

Donatievoorwaarden, retour- en annuleringsbeleid

 

16-05-2023  

 

De onderstaande donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via de website van Stichting Stadsnomade wordt gedaan. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 71662731 en gevestigd op Hertogsingel 5 te Maastricht. Het postadres van de stichting is Hertogsingel 5 6211 NC Maastricht. Stichting Stadsnomade behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen. Op de donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. 

 

Rechten en plichten van Stichting Stadsnomade 

Elke betaling die via de website van Stichting Stadsnomade wordt gedaan door een donateur, komt volledig ten goede aan de doelstellingen van Stichting Stadsnomade. Stichting Stadsnomade neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data. Personen die namens Stichting Stadsnomade bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 

Rechten en plichten van de donateur  

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting Stadsnomade de donatie zal aanwenden voor het bereiken van de door haar gecommuniceerde doelstellingen. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.  

 

Retour- en annuleringsbeleid donaties 

Wanneer de donateur vragen heeft over de donatie of een verzoek wil doen tot terugbetaling van de donatie, kan de donateur hiervoor contact opnemen via het contactformulier of via de andere contactgegevens op deze website. Stichting Stadsnomade streeft ernaar deze betaling dan binnen enkele werkdagen aan de donateur terug te betalen. Een door de donateur afgegeven machtiging voor een terugkerende betaling, kan op elk moment worden geannuleerd door het versturen van een bericht via het contactformulier of via de andere contactgegevens op deze website. Stichting Stadsnomade zal deze annulering dan verwerken in de administratie van het beheercentrum van Mollie. 

 

Transactiekosten

 Payment provider Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Mollie transactiekosten berekend. Stichting Stadsnomade is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en/of de betaalmethode. 

Intro
bottom of page